Războiul razvrătirii mondiale – E.E. Messner

În timpul celor două războaie mondiale şi al multor altora locale, a luat naştere şi s-a dezvoltat Revoluţia Mondială; războaiele au fuzionat cu răzvrătirile, răzvrătirile cu războaiele, a apărut o nouă formă de conflict armat, pe care l-am numit RĂZBOIUL RĂZVRĂTIRII. În acest război, luptătorii nu sunt numai armatele şi nu atât armatele, cât mişcările naţionale. Fenomenul acesta cu totul nou trebuie examinat din diverse puncte de vedere şi, în primul rând, din punct de vedere psihologic: dacă în războaiele de tip clasic, psihologia armatelor permanente avea o importanţă foarte mare, astăzi, în epoca armatelor care implică şi includ întregul popor şi a mişcărilor războinice naţionale, factorii psihologici au devenit dominanţi.